Welkom op de website van R.K. Basisschool de Schakel !!

 
Comic Sans MS

Nieuws: schakeltje september 2019

Basisschool 'de Schakel' is een katholieke school met aandacht voor de multiculturele verscheidenheid. Leerkrachten, kinderen en ouders werken iedere dag samen om goed en betekenisvol onderwijs te verzorgen. Dat onderwijs is gericht om kinderen een goede basis mee te geven om vol vertrouwen te werken aan hun toekomst.

Onze visie luidt: 'Samen leren voor het leven'

Neem gerust ook eens een kijkje op ons eigen schoolvenster: https://www.scholenopdekaart.nl
 
Nieuws

Basisschool De Schakel is gezond !
 
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten we zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De Schakel is trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt De Schakel voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.
 
 
 
 "Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!"
 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School?

Kijk dan op www.gezondeschool.nl.